Apie mus

SUSITIK Europos Sąjungos ekspertą
KLAUSK apie Europos Sąjungą
APTARKIME Europos Sąjungos ateitį

MISIJA
Padėti regiono gyventojams ieškantiems informacijos apie Europos Sąjungos politiką, institucijas, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes, konsultuoti, platinti nemokamą literatūrą ir visą medžiagą, esančią Learning corner platformoje bei organizuoti informacinius renginius. Sieksime skatinti regiono gyventojų domėjimąsi Europos Sąjungos projektu, jo temomis, palaikyti ir/arba skatinti piliečių diskusijas aktualiais klausimais, bei suteikti galimybę pateikti savo nuomonę, klausimus ir pasiūlymus.

VIZIJA
Tapti patikimu ES informacijos skleidėju regione, ne tik tenkinančiu regiono gyventojų informacinius poreikius, bet ir skatinančiu jų aktyvumą, ugdančiu pilietiškumą bei europietišką sąmoningumą. Organizuodamas veiklas ED Alytus vadovausis bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis bei institucijomis principu, plės partnerystės tinklus. Centras koordinuos veiklą su kitais Europos Komisijos informacijos ir paramos tinklais taip užtikrindamas nuolatinę, nenutrūkstamą ir operatyvią ES ir jos institucijų informacijos sklaidą bei komunikaciją.

 

 

Mūsų veikloje itin didelis dėmesys skiriamas teminių renginių organizavimui. Atsižvelgiant į Europos Komisijos siūlomus komunikacijos prioritetus, nuolat rengiami seminarai, susitikimai, konferencijos, parodos, konkursai ir kiti renginiai.

Mes galime padėti suprasti, kuo ES Jums yra naudinga kasdieniniame gyvenime, išsiaiškinti Jūsų lūkesčius ir juos perduoti ES institucijoms.
Mes suteikiame daug naudos vietos bendruomenėms ir ES institucijoms.

Jūs taip pat galite kreiptis į Europe Direct skambučių centrą Briuselyje – nemokamai skambinti iš bet kurios Europos Sąjungos šalies telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. vidurio Europos laiku.

Kontaktai