Sausio 11 dieną, Alytuje, ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinis kontaktinis punktas kartu su Europe Direct  Alytus centru  pradėjo renginių ciklą, skirtą potencialiems programos pareiškėjams išsamiau susipažinti su CERV programos teikiamomis finansavimo galimybėmis. Alytaus NVO, pilietinės visuomenės bei jaunimo organizacijų, bendruomenių, švietimo bei kultūros įstaigų, savivaldybių ir kitų organizacijų atstovai, renginio metu susipažino su programos teikiamomis finansavimo galimybėmis Lietuvos pareiškėjams, plačiau išgirdo apie pačią programą, susipažino su paraiškų teikimo procedūra,  jiems pristatėme  šiuo metu paskelbtus kvietimus teikti paraiškas bei supažindinome su artimiausiu metu planuojamais paskelbti kvietimais.Tikimės, kad Alytaus  organizacijos dalyvavę renginyje taps ir aktyviais CERV programos dalyviais, teiks ir įgyvendins savo projektines idėjas!