Rugsėjo 26 dieną, tradiciškai minime Europos dieną. EUROPE DIRECT Alytus, irgi tradiciškai – visas apskrities gimnazijas ir progimnazijas kviečia į konkursą Adolfo Ramanausko- Vanago gimnazijoje. Konkursas skirtas paminėti 2001 m. Europos Tarybos paskelbtą Europos kalbų dieną bei šviesti visuomenę Europos daugiakalbystės klausimais, puoselėti kultūrų ir kalbų įvairovę ir skatinti visus
mokytis kalbų mokyklose. Konkurso tikslai:

Ugdyti mokinių teigiamą požiūrį į kalbų ir kultūrų įvairovę, suteikiant edukacinės,
socialinės, informacinės naudos.

Ugdyti mokinių individualiąją daugiakalbystę, kuriant daugiakalbę mokymosi aplinką.

Skatinti mokinių kūrybiškumą, toleranciją, asmenybės lankstumą, gebėjimą bendrauti
įvairiose situacijose panaudojant savo kalbinius įgūdžius ir įvairių kalbų mokėjimo galimybes.

Plėsti ES piliečių suvokimą apie kitų kalbų mokymosi reikšmę ir įtaką darbo jėgos laisvai
migracijai ES, darbinimosi situacijos palengvinimui, taip veikiant naujų darbo vietų kūrimo,
ekonomikos augimo ir investicijų postūmį Europoje.